Elena Tomilina

     Elena Tomilina je senzibilem světové úrovně, aktivní členkou mezinárodní lékařské asociace Evropa. Je velmi úspěšnou léčitelkou s řadou schopností a morálních kvalit, zkušenou terapeutkou, psycholožkou. Ovládá poznatky chiropraxe a umění lidového lékařství, které spojila s rozvíjením umělecké tradice po předcích. Je výbornou lektorkou jak ve výše vyjmenovaných oblastech, tak i s posláním a dovednostmi akademické malířky. Maluje ezoterické obrazy, které jsou velmi léčivé. Jak pacienti, tak i proslulí specialisté na alternativní medicínu, si cení jejích mimořádných schopností a odborných znalostí.

 

     Narodila se v roce 1962 v Rusku, ve městě Lipeck, kde doposud žije s rodinou. Rodiče pocházejí z města Murom ve Vladimirské oblasti.  Otec byl vojákem z povolání a maminka je výtvarnice. Elena absolvovala kromě vysoké umělecké školy (titul Akademická malířka) vyšší pedagogické vzdělání a několik let pracovala v lidové škole umění jako vedoucí uměleckého studia. Problémy s vlastním zdravím a přirozená hloubavost ji vedly ke studiu východní medicíny a filozofie. Prostudovala mnoho literatury a navštěvovala četné vzdělávací instituce a kurzy. V roce 1989 absolvovala v Moskvě studijní ozdravný projekt u uznávaných kapacit, MUDr. Larisy A.Fotiny a Mirzakarima S. Norbekova, studovala poznatky léčitelských a ozdravných technik, které jsou zaměřené na ozdravné systémy organismu a posílení imunity. Sama na sobě pocítila obrovský ozdravný účinek a toužila se podělit o svou radost, poznání a vědomosti s lidmi, kteří stejně jako ona před časem, nevěděli jak na to a pomáhat jim. S Larisou A. Fotinou nadále konzultuje různé postupy pro ozdravení těla i psychiky (jsou hlavně zaměřené pro ženy) a tyto poznatky uvádí ve svých kurzech, společně s cvičením tajné Taoské jógy.

 

      Vystudovala také střední zdravotnickou školu, absolvovala masérský kurz. Studovala různé meditační techniky a vytvářela esoterické léčebné obrazy. Své první album výtvarných prací „Osvícení“ vydala v Moskvě v roce 1994. V roce 1990 na kurzu profesora ZolotnickéhoTambově se seznámila Borisem Tichanovským, se kterým následně pracovala několik let.  Organizovali mnoho akcí jak v Rusku, tak i v České republice. Pořádali ozdravné kurzy. Společně napsali a vydali několik knih. Bylo vydáno druhé album – kalendář s esoterickými obrazy „Meditace pro třetí tisíciletí“.  Mimo kurzy pořádala v Česku se Štěpánem Rakem putovní výstavy svých esotericko-meditačních obrazů s neobyčejnou Rakovou hudbou na jednotlivé obrazy.

 

      Po pětileté přestávce, způsobené narozením a výchovou syna, navázala opět na pořádání rozličných kurzů v ČR. V tomto období se zájmem studovala filosofii Taoismu a Taoskou jógu. Vypracovala speciální program pro obnovení a zkvalitnění zdraví žen. Cvičení probíhají  zajímavou, originální a přístupnou formou pro ženy všech věkových skupin. To vše umožňuje během krátké doby (5-6 dní) zcela změnit jak vnější, tak i vnitřní stav účastnic. Ženy se nejen cítí lépe po zdravotní stránce, ale pociťují příliv energie, cítí se mladší a znovu nabývají psychické rovnováhy a vnitřní harmonii.

     

        Za léta praxe a zkušeností propracovala a sestavila několik speciálních kurzů, kde jsou používané techniky sestaveny na základě unikátních, starých, zapomenutých Taoských komplexů, jógy, cvičení a různé techniky pro ozdravění vlastními silami. Vedle těchto kurzů ještě pořádá kurzy kreativního tvoření „Kreslení s meditací“. Všechny kurzy jsou zaměřeny hlavně na omlazení organismu a ozdravení vnitřních orgánů a dosažení harmonie těla, duše a rozumu. Jsou vedeny tak, aby nebyly ve stejném znění jako předešlé a proto si v nich každý najde vždy něco nového. I ti, co již některý z jejich kurzů v minulosti absolvovali, jsou překvapeni, že se zase dovídají další poznatky.

 

   Na základě 26-leté praxe vedení kurzů vytvořila Elena Tomilina vlastní originální vysoce účinné metody léčení a omlazení organismu. Pomocí těchto metod je možné se zbavit mnoha chronických onemocnění. Své techniky a mnoho dalších zajímavostí a rad uvádí ve svých kurzech, které začala pořádat samostatně od roku 2007 v ČR. Na kurzech se od Eleny Tomiliny  člověk naučí léčit a ozdravovat vlastními silami své tělo i duši, prohloubí svoji intuici a naučí se ji používat. Objeví dosud nepoznané, skryté schopnosti, které v něm dřímají - probudí také svou skrytou dovednost na poli kreativity a tvoření.

 

Individuálně léčí a provádí masáže s chiropraktickými prvky a thajskými vibračními technikami.

 

       Každý z nás se vyvíjí a učí stále něco nového, jde tzv. "kupředu" - i paní Elena Tomilina na sobě neustále pracuje a tím přináší nové, vyzkoušené a osvědčené postupy především technik z Východu: Jak dosáhnout jejich prostřednictvím, ale hlavně svou velkou pílí a pracovitostí, těch nejlepších výsledků k ozdravení a celkového omlazení svého organismu a tím také, dosažení spokojenosti ve svém životě i na poli psychiky, která je v dnešním hektickém světě velmi zasažena. Všichni víme, že fyzické problémy projevené na těle, začínají právě tam.

 

Tak postupně vznikala myšlenka vytvoření „Školy zdraví Eleny Tomiliny“, jejímž dílem by bylo zlepšení fyzického stavu a duchovní rozvoj.

 

V Rusku, ve městě Lipeck, pracuje jako psycholožka a léčitelka, vede „Školu zdraví“ a kurzy hlavně pro ženy.

 

Elena Tomilina přijala v říjnu 2013 pozvání do studia internetové televize  Cestyksobe.cz“ kde byl s ní natočen video-rozhovor. Paní Alžběta Šorfová vyzpovídala Elenu Tomilinu, která představila nejen Školu zdraví, ale také prozradila něco o sobě. Tento rozhovor se objevil začátkem listopadu 2013 na stránkách internetové televize  Cestyksobe.cz“ a Vy na vlastní oči i uši můžete poznat Elenu Tomilinu a dozvědět se mnohé o ní, co v Česku dělá a pořádá.  Zde je možno ještě shlédnout video :  rozhovor

 

3. 12. 2015 proběhla vernisáž prodejní výstavy ezoterického díla – meditačních ozdravných obrazů Eleny Tomiliny s názvem „Tvořivost – síla obrazů“, která trvala do 23. 1. P1380071_změna velikosti2016, Galerie v kapli, na Jesenické ul. č. 43, v Bruntále. Vzhledem k vysokému nahlášenému počtu návštěvníků na vernisáž, jsme začali v 17,00hodin. Na první termín přišlo víc jak stovka lidí spolu s majitelem galerie, představitelem města Bruntál, fotografy, novináři, televize POLAR. Ostatní hosté z řad poslanecké sněmovny, velvyslanectví a honorárního konzulátu Ruské Federace se omluvili a poslali zdravice a slova uznání, které jsme fóru přečetli. Uvítání a průvodní slova obstarali postupně: paní Dana Luňáková, Elena Tomilina a Leoš Lacina. Po té P1380067_změna velikostinásledoval křest zcela nového (ještě teplého a voňavého) velkoplošného meditačního kalendáře formátu A2 a sady pohlednic obrazů s texty. Celou vernisáž provázel svým charizmatickým zpěvem intuitivní zpěvák Karel Richard Marinov. Na druhý termín, v 19,00 hodin, přišlo okolo šedesáti lidí a prakticky se celé zahájení vernisáže a následné výstavy znovu opakovalo i s křtěním kalendáře a pohledů. (2. odkaz TV Polar). Podívejte se a poznejte i uměleckou stránku osobnosti této charizmatické bytosti u nás v ČR. Zde je možno ještě shlédnout video:  zde